Archive for September, 2014

Medzi poskytovateľmi internetu vládne silná konkurencia

Konkurencia je typickým prvkom trhového hospodárstva, v ktorom sa každý snaží získať svoje miesto na slnku a prilákať na svoju stranu čo najvyšší počet potenciálnych zákazníkov. V súčasnosti panuje silný konkurenčný boj prakticky vo všetkých…