Ako ochrániť naše informácie na sieti?

V dnešnej dobe spoločnosti majú všetky informácie hlavne v digitálnej podobe, či už priamo o spoločnosti alebo o ich klientoch. Všetky tieto dokumenty tvoja súčasť firemného tajomstva a pomáhajú vytvárať konkurenčnú výhodu firmy.Data protection nám pomáha nastaviť programy a procesy na zvýšenie ochrany tak, aby boli čo najefektívnejšie a boli použité tam kde treba. Každá organizácia má vlastné podmienky na fungovanie, preto je systém ochrany ladení podľa individuálnych potrieb.
Ochrana informácií prenášajúcich sieťou obsahuje nástroje na elimináciu hrozieb, ktoré sa pracujú pri prenose, ukladaní alebo spracovaní informácii. Data Network Protection sa hlavne zameriava na ochranu údajov v súboroch a databázach pred odpočúvaním alebo nepovolenou úpravou. Na ich kontrolu slúžia bezpečnostné sieťové protokoly, ktoré šifrujú prenášané dáta. Pri protokoloch rozlišujeme či ide o klasické drôtové siete alebo o bezdrôtové siete.
Účinou chranou pred nedovoleným vniknutím do siete sú firewall brány alebo proxy server.
Proti boju s vírusom, trójskym koňom alebo proti počitačovým červom môžeme využiť buď priamo jednúčelové antivírusové programy alebo komplexný najlepší antivírus ako napríklad NOD32.

Post Written by

No Comments

Leave A Reply