Ako si vybrať doménu

Výber domény je dôležitým marketingovým krokom. S ňou si ľudia budú spájať značku danú vec, ktorú chceme na webe reprezentovať.
Významným faktorom pri výbere je zapamätateľnosť mena domény. T.j. vo všeobecnosti jeho dĺžka, človek si ľahšie pamätá kratšie názvy. Taktiež treba dbať na zrozumiteľnosť domény, v podstate ide o to aby to nebol náhodný zhluk písmen.
Samozrejme ak máte firmu tak meno domény by sa malo zhodovať s menom firmy. Je však treba si zistiť, či zákazníci nevyhľadávajú dáky jeden konkrétny tovar a je vhodné si na tento tovar kúpiť samostatnú doménu s presmerovaním na tú vašu. Je to dôležitý faktor najmä pri súboji o zákazníka pri vyhľadávaní na internete. Názov domény by taktiež nemal byť príliš všeobecný, pretože môže nastať problém so sebaidentifikáciou na trhu, prípadne problém pri registrácii ochrannej značky.
Ak sa zameriavate na Slovensko je najvhodnejšou doménou .sk, no je vhodné si zaregistrovať i ostatné domény ako .com, pretože inak si ju môže registrovať konkurencia alebo obchodník s doménami. Pri viacslovných doménach je vhodné jednotlivé slová rozdeľovať pomlčkou.

Post Written by

No Comments

Leave A Reply