Cloud computing

Niektoré webhostingové spoločnosti začínajú ponúkať aj tzv. Cloud computing. Ide o to, že aplikácie nebudú naďalej uložené u Vás na disku ale miesto toho budú všetky operácie vykonávané na serveroch ďaleko od Vášho pracoviska. Vy budete mať prístup iba k užívateľskému prostrediu a to najčastejšie cez webový prehliadač alebo inú špeciálnu aplikáciu. Už dnes môžeme badať presun kancelárskych aplikácií do online sveta. Vidieť to môžeme napríklad pri Google Docs, ktorý má rovnaké funkcie ako klasická kancelárska aplikácia. Výhodou Cloud computingu je predovšetkým možnosť pristupovať k takto uloženým dokumentom , či aplikáciám v podstate kdekoľvek kde je (kvalitné) internetové pripojenie.  A cloud nezostáva len pri aplikáciách ale do online sveta sťahuje celé operačné systémy (eyeOS).

Post Written by

No Comments

Leave A Reply