CMS

CMS (Content Management System) je to webová aplikácia na správu obsahu na webe, vytváranie a správu dokumentov. Ide zvyčajne o redakčný systém, ktorý i neznalcovi programovacieho jazyka umožňuje vytvárať obsah na webe. Toto je možné vďaka oddeleniu dizajnovej a kódovej časti. Bežný užívateľ sa dostáva len k užívateľskému rozhraniu, ktoré je zvyčajne prehľadné a jednoduché. Počiatočná vyššia investícia do redakčného systému sa časom vracia vďaka nižším nákladom na jeho údržbu a vytváranie podstránok.
Čo je dôležité pri redakčnom systéme?

  • Možnosť vyhľadávania
  • Možnosť personifikácie, pridania modulova a pluginov
  • Možnosť jazykových variantov
  • Archivácia verzií, bezproblémový prechod na novšiu prípadne staršiu verziu.

V dnešnej dobe je možnosť dostať sa aj k bezplatným a veľmi kvalitným CMS systémom. Najznámejšie z nich su WordPress, Joomla a Drupal. Výhodami redakčných systémov je

  1.  ich jednoduchá správa.
  2. Rýchlosť aktualizácie webstránky a vďaka tomu aj jej aktuálnosť.
  3. To, že zvyčajne sú optimalizované pre vyhľadávače.
  4. Administrácia prístupu.

Post Written by

No Comments

Leave A Reply