Doména

Vďaka nej dokážeme identifikovať počítače a počítačové siete pripojené na internet.
Meno domény sa skladá z troch najdôležitejších častí, takzvaných doménových radov. Tie sú od seba oddelené bodkou. Pri stránke nieco.priklad.sk je doménou najvyššieho – prvého rádu „sk“, ktorá zastrešuje najväčšiu skupinu, počítačov alebo sietí. „Priklad“ je doménou druhého radu a „nieco“ je doménou tretieho rádu, tá je najkonkrétnejšia a môže pomenovávať dokonca aj konkrétny počítač.
Domény najvyššieho rádu
Sú to domény, ktoré museli byť schválené IANA. Patria sem :

  • Obecné domény – napríklad .com, .net, .org atd.
  • Národné domény – dvojpísmenkové skratky najvyššieho rádu
  • Komerčné domény – v nedávnej minulosti došlo k zmene pri schvalovaní domén najvyššieho rádu a tak prišlo k vzniku komerčných domén ako sú .xxx

Pre zápis domény sa používa v súčasnosti anglická abeceda obohatená o pomlčky a číslo. Vzhľadom na vývoj vo svete je pravdepodobné, že sa v blízkej dobe stretneme aj s doménami aj v napríklad čínskych znakoch.

Post Written by

No Comments

Leave A Reply