Čo potrebujete vedieť, ak chcete vytvoriť internetový portál?

Čo potrebujete vedieť, ak chcete vytvoriť internetový portál?

Internetové portály sú medzi užívateľmi veľmi obľúbené, pretože predstavujú vstupnú bránu k neuveriteľnému množstvu informácií. Internetový portál dokáže zjednotiť informácie a údaje z jednej oblasti, ktoré by boli inak roztrúsené po celom webe. Internetové portály poskytujú mnoho informácií, dá sa povedať, že pod jednou strechou.

Poznáme niekoľko druhov internetových portálov.

Poznáme niekoľko typov internetových portálov, preto ak sa rozhodnete, že chcete takýto portál vytvoriť, musíte si zvoliť jeho funkcie, formát a tiež aj riešenie, ktoré vám bude najviac vyhovovať. Ak sa vám podarí vytvoriť dobrý internetový portál, tak môžete rátať so spokojnosťou mnohých užívateľov.

Čo je internetový portál?

Internetové portály možno charakterizovať ako webové servery, ktoré slúžia ako brány do sveta internetu. Fungujú ako tzv. prístupový bod k rozličným informáciám nachádzajúcim sa na internete. Vo všeobecnosti môžeme rozčleniť internetové portály na portály špecializované a na portály všeobecné. Logicky – všeobecné portály poskytujú informácie z rôznych oblastí, špecializované portály sa zas zameriavajú na určitý okruh informácií. Špecializované portály možno rozčleniť podľa ich užšieho zamerania na osobné, spravodajské, vládne, podnikové, obchodné a iné.

Pri tvorbe internetového portálu musíte venovať dostatočnú pozornosť najmä príprave a tiež aj analýze celého projektu. Ak bude príprava aj analýza kvalitná, tak si môžete byť istý, že sa váš portál stane obľúbeným miestom pre získavanie rôznych informácií. Pri ich tvorbe je dôležité klásť dôraz nielen na návrh riešenia, ale aj na ich prístupnosť, použiteľnosť, atraktivitu pre užívateľov, na copywriting a optimalizáciu internetových portálov pre vyhľadávače.

 

Post Written by

No Comments

Leave A Reply