webhosting

Čo je to vlastne ten webhosting?  Je to druh internetovej hostingovej služby, ktorá umožňuje jedincom, či firmám vytvorenie ich vlastnej webstránky. Firma týmto jednotlivcom alebo spoločnostiam prenajíma servery s úložným priestorom, s pripojením k internetu a ďalšími službami súvisiacimi so spravovaním ich dát a webstránok. Je to výhodné tak pre jednotlivcov ako aj firmy, ktoré sa takto nemusia starať o kúpu a prevádzku vlastného servera a s tým spojené technické problémy.
Rozlišujeme dva základné modely webhostingových firiem.

  • Freehosting- poskytuje úložný priestor zdarma, avšak na stránka umiestnenej na freehostingu si poskytovateľ umiestňuje reklamu. Taktiež táto služba nemá takú kvalitnú technickú podporu a pri vyššej návštevnosti môže dochádzať k neprístupnosti stránky.
  • Platený- Firma/jednotlivec si platí za úložný priestor, technickú podporu a iné služby. Zvyčajne prevádzkovateľ ručí za dostupnosť webstránky, tá je bez reklamy prevádzkovateľa. Pri vysokej návštevnosti si môže zákazník predplatiť celý vlastný server tzv. dedikovaný hosting. Inak pri nižej návštevnosti webov zdieľa server s viacerými zákazníkmi.

Pri výbere webhostingu si treba vopred premyslieť na aký účel chceme webstránku, a ako ju chceme spravovať. Treba si všímať podporu SSL kódovania, a rôznych skriptovacích jazykov (PHP,JAVA,RUBY, PERL, ASP.NET..)

Post Written by

No Comments

Leave A Reply